Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Hållbarhet

Rote månar om en långsiktigt hållbar utveckling och följer noga framstegen kring myndigheters, företagens och andra organisationers ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska ansvarstagande.

Ett långtgående engagemang för hållbar utveckling är för oss en god affär som bidrar till vår lönsamhet genom att minska onödig förbrukning av resurser och hjälper oss att optimera användningen av de resurser vi förfogar över.

Våra värderingar och certifieringar ska vägleda oss i vardagen, i relationen med uppdragsgivaren och i interaktionen med vår affärsmässiga och sociala omvärld. Vi är därför kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och följer CSR-standarden ISO 26000.

Våra kärnvärden omfattar KVALITET - OMSORG – MÅNGFALD och MERVÄRDE. I allt vårt agerande, såväl i relationen med uppdragsgivarna som mellanmänskligt, definierar dessa värderingar lägstanivån för Rotes leveranser.

Vår miljöpolicy

Syfte och mål

 • Vår tjänsteproduktion skall utföras på ett säkert sätt med minsta möjliga miljöbelastning
 • Våra uppdragsgivare skall kunna lita på att våra tjänster i ett långsiktigt perspektiv är i linje med samhällets miljömål
 • Vår målsättning är att miljöpåverkan från företagets verksamhet ska hållas på lägsta möjliga nivå
 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar i takt med vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt
 • I vår konsultverksamhet ska vi följa respektive kunds miljöplan

Metod

 • Uppfylla kraven i tillämpliga lagar, förordningar och övriga bestämmelser
 • Strävar efter att minska och förebygga föroreningar i alla delar av vår verksamhet
 • Arbeta för ett minskat resursutnyttjande när det gäller råvaror och energi
 • Inhämta och ta hänsyn till våra kunders krav, som kan påverka vårt miljöarbete
 • Sträva efter att använda sådana material som är skonsamma mot miljön och underlättar återanvändning
 • Miljöeffektivisera och miljöförbättra våra resor
 • Kontinuerligt informera och utbilda våra anställda

Fokusområden

 • Transporter
 • Energiförbrukning
 • Avfall
 • Tjänster och produkter
 • Kontorsverksamhet