Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Fakta om oss

Våra kärnvärden omfattar kvalitet - omsorg – mångfald och mervärde. I allt vårt agerande, såväl i relationen med uppdragsgivarna som mellanmänskligt, definierar dessa värderingar lägstanivån för Rotes leveranser.

Lyhördhet för dina behov är centralt i vår affärsmodell. Transparens och integritet är ledord i våra leveranser.

Företaget
Bildat: 1989
Bolagsform: Aktiebolag 
Ägarstruktur: Privatägt

Medarbetare
Antal anställda 2022 ~ 75

Ekonomi
Omsättning 2022 - 100,3 Mkr
Rating AAA

Företagsledning

 Kjell Larsson, VD

Fredrik Rehnström, vVD

Sven Hansson, Konsultchef FS

Maria Salomonsson, Konsultchef NOS

Daniel Löf, Ekonomichef/Admin.chef

Björn Gustafsson, Kvalitets- och miljöchef/Bid Manager