Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Fakta om oss

Våra kärnvärden omfattar kvalitet - omsorg mångfald och mervärde. I allt vårt agerande, såväl i relationen med uppdragsgivarna som mellanmänskligt, definierar dessa värderingar lägstanivån för Rotes leveranser.

Lyhördhet för dina behov är centralt i vår affärsmodell. Transparens och integritet är ledord i våra leveranser.


   
Företaget
Bildat
1989

Bolagsform
Aktiebolag 

Ägarstruktur
Privatägt

   
Företagsledning
Kjell Larsson
VD

Fredrik Rehnström
vVD

Percy Hansson
Konsultchef

   
Medarbetare
Antal anställda 2018
~ 55


 
Ekonomi
Omsättning 
~ 61 Mkr 
  Rating
AAA