Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Komplexa projekt i dynamiska miljöer

Vi driver och leder globala och lokala projekt i alla dess faser enligt kundens eller Rotes projektmodell. Våra erfarna, certifierade och diplomerade projektledare har styrt, lett, stöttat, utvärderat eller granskat program eller projekt i dynamiska miljöer med både stor framgång och många personliga lärdomar från tillkortakommanden.

Dynamiska miljöer är bland annat politisk styrd infrastruktur och IT, som både har stora investeringar och en ständigt föränderlig mål- och kravbild.

Vi har stor erfarenhet av t ex  PROPS, XLPM, PEJL, PPS, Ratten och Prince2.

Vi har erfarenhet att arbeta med olika typer och olika storlekar av projekt, såsom förändringsarbete, analyser, utredningar, implementationer, leverantörsstyrning, drift, förvaltning, globalisering och försäljning.

Vi är ditt stöd i komplexa IT frågor gentemot verksamhet, kunder och leverantörer. Det kan gälla strategi, design, inköp, analyser, förändringar där vi är leverantörs- och produktoberoende. Den metodik vi använder baseras på vedertagna bästa exempel och internationella ramverk för IT-styrning som ITIL, ISO 20000 och COBIT.

Inom IT området så arbetar våra konsulter idag med strategi, design, transfers, operations och förbättringar samt ITIL (incident, problem, förändring och konfigurering).