Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Systemarbete och försvarslogistik

Merparten av våra konsulter har arbetat med kvalificerad analys av tekniska, taktiska och operativa målsättningar. De har stor erfarenhet av att genomföra kravanalys och kravtolkning för att sammanställa rätt kravbild i form av systemspecifikationer. Vi stödjer er med att utforma systemdesign för optimal kravrealisering, hållbar systemsamordning och effektiv produktionsstyrning. Våra konsulter har erfarenheter från högsta systemnivå, iterativt arbete på lägre systemnivåer och stöd vid upphandling.

Våra konsulter har inte studerat systemarbete, de har varit en del av systemet…

Rote är ett svenskt konsultföretag med sina rötter i Försvarsmakten, därför är det naturligt att vi både vill och kan medverka till att skydda nationella intressen i Sverige och utomlands. I fredstid ska försvarets resurser kunna stödja samhället vid kriser då särskilda insatser krävs. Utomlands utgör svenska förband verktyg för världssamfundets strävan att skapa en tryggare värld. Allt detta bygger på samverkan med andra, vilket kräver gemensamma tillämpningar av regelverk och språkbruk och därtill kompatibla ledningssystem.

Rote är djupt engagerade i utvecklingen av effektiv försvarslogistik – när och där den behövs. Konkret innebär det att materiel- och logistikförsörjningen omorganiseras inom ramen för en tydligare och effektivare  uppgifts- och ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten som beställare och Försvarets materielverk som leverantör. Syftet är att dels möjliggöra omställningen till ett mer användbart och tillgängligt försvar genom effektiviseringar av stödverksamheten, dels skapa en mer ändamålsenlig beställar- och utförarorganisation.

Den expertkompetens våra konsulter har hjälper idag myndigheter, företag och organisationer att analysera förutsättningar och utmaningar för att vara framgångsrika på en global marknad.

Vi är även verksamma inom hela säkerhetsskyddsområdet, från analys till kontroll.

Inom exportstöd erbjuder vi ett brett spektrum av kompetens genom erfarna och internationellt meriterade konsulter, men även ett omfattande nätverk på den nationella och internationella arenan. Vi kan bland annat erbjuda unikt stöd vid Technology Transfer Programs och i rollen som Think Tank Capability.