Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Totalförsvar 

Som ett företag med rötter i Försvarsmakten är det naturligt för Rote att också arbeta med den civila beredskapen, eftersom militärt och civilt försvar måste gå hand i hand.

Det säkerhetspolitiska omvärldsläget och strukturreformen för Sveriges beredskap, har ökat takten i arbetet betydligt.

Det starkaste försvaret är att vi förbereder oss så att samhället kan upprätthålla sin grundläggande funktionalitet även i ljuset av svåra kriser eller höjd beredskap. Rotes erfarna konsulter har själva jobbat med frågorna i både myndigheter och näringslivet. Vi stödjer både offentliga och privata aktörer med kontinuitetsplanering för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas även under onormala och prövande förhållanden.

Ofta handlar det om att se över verksamhetens beroende av produkter och leveranser, att försöka säkerställa tillgång på dessa och om att ta fram reservdriftsrutiner för störda förhållanden där det till exempel saknas el eller vatten.

Vi har också i uppdrag att hjälpa till med krigsorganisationsplanering, analyser och förberedelser inför tillkommande uppgifter vid höjd beredskap, och att rigga och öva ledningsförhållanden och rutiner vid allvarliga samhällsstörningar eller höjd beredskap.