Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2021-01-11

Rote fortsätter att bidra till systematiskt säkerhetsarbete

2021 blir ännu ett år då experter från Rote är med och bidrar till ett säkrare samhälle.

Dagens samhälle kräver säkra metoder för kommunikation, identifikation och integritet. Den elektroniska kommunikationen har blivit etablerad och fortsätter att utvecklas. Det övergripande målet med SIS arbete inom informationssäkerhetsområdet är att skapa förutsättningar för rätt säkerhet i samhälle och näringsliv genom att informationssäkerhetsstandarder är det naturliga valet för styrt informationssäkerhetsarbete.

Rote är ännu ett år med som experter i detta viktiga arbete.