Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2024-06-13

Kultur + Beredskap = Sant

Skydd av kulturvärden är en viktig del av beredskapsplaneringen.

Kulturfrågorna blir lätt bortglömda i beredskapsplaneringen men vi vet att vårt kulturarv kan utgöra både direkta och indirekta måltavlor i en konflikt och därför behöver skyddas. Erfarenheterna från Ukraina har lärt oss massor om utmaningarna med att skydda kulturvärden, men också hur viktigt det är för försvarsviljan.

Foto: CC BY Riksantikvarieämbetet "Solhäst", Balken, Tanums hällristningsområde Foto: Hans Lundemark

- Även andra delar av kultursektorn,  som till exempel våra fantastiska bibliotek och många arkiv, har en viktig roll i att kunna upprätthålla normalitet och det demokratiska samhället i orostider.

Det menar Linda Kazmiercak som är senior konsult inom krisberedskap och civilt försvar hos Rote.

Kulturarv är även ett område som delvis kommer att omfattas av EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft, CER.

Men skyddet kräver förberedelser. Nu har Rote Consulting och Nilsson & Månsson AB inlett ett samarbete om tjänster inom beredskapsplanering och kultur med fokus på kulturarvsområdet.

Erica Månsson på Nilsson & Månsson har mångårig erfarenhet av arbete inom kultursektorn på olika poster, och hon konstaterar i sina uppdrag att det ibland är långt mellan kulturfrågor och beredskapsplanering.

Nu skapar vi en brygga mellan områdena med våra olika kompetenser och långa erfarenhet och det känns väldigt bra, säger Erica.

Rote och Nilsson & Månsson erbjuder processtöd och en konkret verktygslåda för beredskapsplanering inom kultursektorn. Det kan handla om risk- och sårbarhetsanalyser, att bedöma hur riskbilden ser ut för till exempel ett visst museum, om kontinuitetsplanering eller om att skapa förebyggande skydd.

- Särskilt angeläget är det att erbjuda verktyg till museer eller andra kulturinstitutioner som är självständiga stiftelser eller föreningar och som inte ingår i någon myndighets beredskapsplanering, påpekar Erica.

Vi är mycket glada för att vi genom samarbetet med möjlighet att erbjuda en samlad kompetens inom kultur, kulturarv och civilt försvar, vilket är mycket efterfrågat, säger Linda och Erica.

Linda Kazmierczak har lång erfarenhet av arbete med krisberedskap och civilt försvar, bland annat som beredskapsdirektör vid en länsstyrelse. Hon har även stor erfarenhet av räddningstjänst som har en viktig roll vid skydd av kulturvärden vid kris eller höjd beredskap.

Erica Månsson har bred erfarenhet av kulturfrågor på kommunal, regional och statlig nivå och har även varit länsmuseichef. Hon hade under 2023 anställning på Regeringskansliet i Kultursamverkansutredningen.

För ytterligare information, kontakta:

Linda Kazmierczak, Rote Consulting AB, 073-7190625

Erica Månsson, VD Nilsson & Månsson, 076-788 27 01