Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2024-03-22

Värmande bidrag

Rote är med och utvecklar det civila försvaret

Rote har avslutat ännu ett uppdrag att utreda räddningstjänst, denna gång om förutsättningarna för förbundsbildning mellan ett antal kommuner.

Räddningstjänsten är en mycket väsentlig del av det civila försvaret, och är inne i ett intensivt arbete för att ta emot civilpliktiga, återta förmågan för sina uppgifter vid höjd beredskap och bygga sin krigsorganisation.

Ett sätt att möta de höga kraven på räddningstjänsten och att bygga tåliga och uthålliga organisationer är att gå samman med andra.

Rote tackar för förtroendet att få bidra med sin kunskap och med nödvändiga analyser inför en förbundsbildning.

Sitter du inför liknande utmaningar? Kontakta oss.

Foto: Mikael Mattsson