Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2024-03-06

Mars inleds med dubbel glädje

Rote har nu över 1500 följare på Linkedin. Tack för ditt intresse. Den andra glädjande nyheten är att Rote i relevant konkurrens har tecknat ett ramavtal för konsulttjänster inom säkerhet med den svenska inköpscentralen för infrastruktur, Sinfra.

Avtalet med Sinfra omfattar tjänsteområdena fysisk säkerhet, informationssäkerhet, it-säkerhet, kris och kontinuitet, penetrationstester, personalsäkerhet och säkerhetsskydd.  

Avtalet ska försörja Sinfras medlemmar med konsulttjänster, där bland annat EU:s nya NIS2-direktiv pekas ut som orsak. NIS2 är ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå inom hela unionen. NIS2 har omsatts till Lag om cybersäker, som förväntas träda i kraft 1/1–2025.

Rote har sedan många år arbetat med några av Sinfras medlemmar som bedriver samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet. Deras verksamhet bidrar med stor samhällsnytta och vår kompetens inom säkerhet, säkerhetsskydd samt cybersäkerhet utgör en bra matchning för dagens och framtida behov.