Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2024-01-15

Vi förstärker östvästligt inom cybersäkerhet

Vi blir inte bara djupare och växer oss på höjden, vi växer även på bredden (geografiskt), vilket anstår ett företag med 35 år i branschen.

Västerut förstärkte vi den 1: a december i fjol med Mikael Tjäder på vårt Göteborgskontor.

 

Mikael har över 20 års erfarenhet av säker digitalisering, ledning och förändringsarbete från olika roller i privat och offentlig verksamhet. Hans uppdrag har primärt omfattat affärsutveckling inom kritisk infrastruktur med höga krav på cybersäkerhet där han företrädelsevis har arbetat med styrning, ledning och utvecklingsarbete.

 

Varmt välkommen Mikael.

 

 

Österut förstärkte vi sedan den 1: a januari i år med Thomas Kristoffersson på vårt Stockholmskontor.

 

Thomas har de senaste 18 åren arbetat i både offentlig och privat sektor med generell informationssäkerhet, cybersäkerhet, IT-säkerhet och säkerhetsskydd.

Thomas har verkat i roller som exempelvis säkerhetsskyddschef, senior informationssäkerhetsrådgivare, säkerhetsspecialist, IT-säkerhetschef och mycket mer.

 

Varmt välkommen Thomas.