Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2023-06-13

Förnyat ISO-certifikat

Vårt certifieringsorgan Qvalify har nyligen genomfört en förnyelserevision av vårat verksamhetsledningssystem kopplat till standarderna ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Syftet med revisionen var att säkerställa att ledningssystemet underhålls, uppdateras, är effektivt för att möta verksamhetens mål och skapar rätt förutsättningar för att underbygga vår devis "SUPREME QUALITY AND INTEGRITY SINCE 1989".

 

På Rote arbetar vi ständigt med att förbättra och effektivisera vårat kvalitets- och miljöarbete både externt och internt, läs mer om vårt arbete här.

 

Ett urval av de positiva iakttagelserna som vår revisor lämnade i sin rapport:

 

”Teamarbete går som en "röd tråd" i verksamheten, i projekt och överlag. Säkerställer redundansen, ger en win/win för alla parter såsom medarbetare, kunder och verksamheten.”

                                                                                                                                                                                                                                                                  Revisorskommentar

 

”Omvärldsbevakning genomförs löpande av samtliga i verksamheten, platt lyhörd organisation ger möjlighet till nya affärer och fin samverkan mellan alla i verksamheten.”

                                                                                                                                                                                                                                                                  Revisorskommentar