Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2023-04-11

Norrbotten är hetare än någonsin

En unik kombination av klimatomställning och innovation ökar behovet av erfarna rådgivare med regional passion

Vi är därför glada att få hälsa Johan Gröhn välkommen till vårt kontor i Norrlands nya Silicon Valley - Sävast. 

Johan kommer senast från Bodens Kommun där han bland annat varit kommunalråd samt ordförande för Miljö och byggnämnden. Före det har han varit officer inom armén i ca 30 år.

Johan är en erfaren rådgivare inom verksamhets- och organisationsutveckling, förändrings- och projektledning, samt regional utveckling. Med sin kompetens och breda erfarenhet inom olika delar av totalförsvaret, är Johan även en kompetens för att hjälpa företag med utmaningar och möjligheter inom dessa områden.

Johan har erfarenhet inom offentlig/privat samverkan och ansvarat för myndighetsutövningen inom Miljö- och byggnämndens verksamhetsområde, vilket ger honom en unik insikt i samarbetet mellan myndigheter och näringsliv.

Johan har också varit involverad i samarbeten med Försvarsmakten och landshövdingen i Norrbotten, och varit ledamot av Norrbottniabanegruppen och Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Han har suttit i flera av Bodens kommuns företagsstyrelser, vilket ger honom en djup förståelse för hur olika företag fungerar och vilka utmaningar de står inför samt hur styrelsearbete fungerar.

Varför valde Johan Rote?

- Rote har gjort ett gott intryck med bra presentationer och kompetenta medarbetare vilket gör att jag känner stor tillförsikt att få bli en del av detta team. Den första tiden på Rote har bjudit på ett trevligt arbetsklimat och en positiv syn på företaget och dess medarbetare. Jag hoppas att jag ska kunna bidra till ett gott resultat med mina tidigare erfarenheter från olika forum.

Johans livsmotto är ”Genom förtänksamhet kan du bedriva verksamhet med kraft och precision.”, vilket kommer att krävas i både Norrbotten och för svenska organisationer som helhet.

Vi hälsar Johan varmt välkommen till Rote och vårt "Top-of-Europe" kontor.