Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2022-11-15

Rote förstärker i sydväst

Rote förstärker i sydväst i form av Nicklas Rang som börjande hos oss i slutet av september. Nicklas har en lång och gedigen arbetslivserfarenhet från offentlig förvaltning, statlig och kommunal verksamhet.

Nicklas har sin bas i Mullsjö (som ligger i Västergötland) med lång karriär som yrkesofficer/reservofficer i Försvarsmakten där han arbetat huvuddelen av tiden i Karlsborg, men är sedan drygt 10 år tillbaka placerad som reservofficer på Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. 2006 lämnade Nicklas Försvarsmakten för att bli reservofficer och civilanställd inom kommunal verksamhet. Han blev den kommunala världen trogen i 16 år och jobbade framför allt med trygghets och säkerhetsfrågor.

Nicklas huvudsakliga arbetsuppgifter har legat inom:

  • Beredskapsfrågor: krisledning, krisstöd och samverkan, utbildning och övning av ledningsgrupper och förtroendevalda.
  • Säkerhet: internt skydd, hot- och våldsutbildningar, låg affektivt bemötande, kameraövervakning.
  • Brottsförebyggande arbete: ordförande i lokala brottsförebyggande råd, sammankallande för SIG (sociala insatsgrupper, verksamhet för ungdomar vilka är på väg in i en kriminell livsstil), samverkan med områdespolis dvs de fantastiska polismän och kvinnor som jobbar i yttre tjänst med bland annat ungdomar som är på glid.
  • Säkerhetsskydd: framför allt personsäkerhet. 
  • Civilt försvar: återuppbyggnad av totalförsvaret. Jobbat en del gentemot Plikt- och prövningsverket framför allt med krigsorganisation och krigsplacering av personal som skall ingå i den kommunal krisorganisationen.

Fritiden består av olika grader av engagemang inom olika föreningar; fotboll, innebandy och handboll. Nicklas njuter även av skogen och unnar sig en timme eller två vid lägerelden.

 

”Jag ser fram emot att få jobba med en organisation som gör samhällsnytta samtidigt som det är lite fart i organisationen. Jag trivdes väldigt bra med mitt kommunala uppdrag och vad det innebar, men i den kommunala världen går det ibland lite långsamt. Jag ser fram emot att få arbeta i en organisation där leverans är ett krav, där saker och ting händer. I den kommunala världen är det inte alltid målet som är målet utan det viktigaste är vägen fram.

Jag vill gärna bidra med min erfarenhet från den kommunala världen och från min bakgrund inom Försvarsmakten. Inom säkerhetsskydd eller civilt försvar och inom utbildning och övning samt krisledning. Det som är värdefullt för mig är att jag kan bidra till något bättre och göra skillnad.”

Nicklas tillhör vårt kontor i Göteborg och kommer initialt stödja en myndighet i sitt personalsäkerhetsarbete samt några kommunala energibolag med säkerhetsskyddsarbete.

 

Varmt välkommen!