Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2021-11-06

Intensiv höst hos Rote

Vinnande lag byggs bakifrån. Därför har vi rekryterat en tung 9-backslinje med omfattande försvarsbakgrund. Fler nyförvärv kommer att presenteras innan årsskiftet.

Anders Janson började i september vid vårt kontor i Stockholm. Anders har sin bakgrund i Försvarsmakten (FM) där han arbetade bland annat som pilot, divisionschef, chef för Flygsäkerhetssektionen såväl som Luftfartssektionen och Flyginspektionen. Han har en bred bakgrund inom luftfartsfrågor nationellt såväl som internationellt, verksamhets- och arbetsledning i tillägg till alla möjliga myndighetskontakter.

Vad säger då Anders själv?

”Jag ser verkligen fram emot att börja på Rote där jag tror att jag främst tar med mig kunskap om FM i allmänhet och Flygvapnet (FV) mer i detalj. Jag har arbetat mycket med safety frågor (inte att förväxla med security), kvalitets- och regelutveckling, men även kontinuerligt med verksamhetsutveckling. Det ska bli mycket intressant att lära känna fler på Rote då jag vet att spännvidden av arbetsområden och den gemensamma "kunskapen" är gedigen.”

 

Anders Johansson började i augusti vid vårt kontor i Stockholm. Anders kommer senast från Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) stab för planering och ekonomi där han planerat och följt upp verksamhet inom Markverkstad och Besiktning mot de olika kundernas behov och budget. Är intresserad av det mesta, men är mycket intresserad av materielprocessen inom FM/Förvarets Materielverk (FMV).

Vad säger då Anders själv?

”Vill bidra med det jag vet och kan för att medverka till bra resultat för Rote och kunder. Strävar för att få till ett bra arbetsklimat och god samarbetsanda på min arbetsplats.”

 

Anders Nygren började i augusti vid vårt kontor i Stockholm. Anders har en lång bakgrund som ingenjörsofficer där han bland annat verkat som förbandschef, skolchef och verkat inom Högkvarteret, FMV och Arméstaben.

 

Carol Paraniak, började i augusti vid vårt kontor i Stockholm. Carol har mycket lång nationell och internationell erfarenhet som officer i roller som regementschef, avdelningschef, i både EU och NATO stab såväl som Regeringskansliet.

Har särskild kompetens inom underrättelse- och säkerhetstjänst, strategisk kommunikation, samverkan med det civila samhället, långsiktig planering. I övrigt generella kunskaper om statsförvaltningen. 

Vad säger då Carol själv?

”Jag kan bidra substantiellt med det mesta inom försvarsfamiljen och jag ser fram emot att arbeta i ett lag där kompetens och kunskap sätts i främsta rummet. Vidare att det uppskattas att “se utanför boxen” och att detta inte uppfattas som en belastning. 

Förutom att göra ett bra jobb så brinner jag för rättvisa och att motverka korruption och nepotism i alla skepnader.”

 

Gabor Nagy började i den 1: a november vid vårt kontor i Stockholm.  Gabor kommer närmast från rollen som chef för totalförsvarsavdelningen i Försvarsmaktens ledningsstab där han i huvudsak arbetat med att utveckla Sveriges totalförsvar i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Som officer har han tidigare erfarenhet som stridspilot, flygchef, flottiljchef och flygtaktisk chef inom nationella och internationella insatser.

Vad säger då Gabor själv?

”Jag trivs i den operativa verksamheten, att vara en aktiv del i det arbete som görs och att se resultat.  Jag ser fram emot att börja på Rote och att, tillsammans med kompetenta kollegor och kunder, få bidra med mina kunskaper och erfarenheter främst inom området med totalförsvarsutveckling, men även inom Rotes övriga verksamhetsområden.”

 

Gert Wamfors, började i augusti vid vårt kontor i Stockholm. Gert har en mycket lång bakgrund som officer i teknisk tjänst där han främst arbetat med utbildning samt drift och underhåll av materielsystem inom FM, både nationell/internationell logistik. Detta inneburit arbete på Arméstaben och flertalet internationella missioner för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), oftast som verkstadschef inom FN-projekt.

Vad säger då Gert själv?

”Inom Rote ser jag fram emot att få arbeta tillsammans med professionella nya medarbetare och att få vara med i spännande och utvecklande projekt och lära mig nya saker. Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper om drift och underhåll av materielsystem samt min långa erfarenhet och mitt kontaktnät inom FM.”

 

Jonny Börjesson, började i oktober vid vårt kontor i Stockholm. Jonny har sin gedigna bakgrund i FM där han i huvudsak arbetat både nationellt och internationellt inom området internationella relationer/operationer som träningschef, utbildningschef, stabschef och resande attaché.

Vad säger då Jonny själv?

”Som person vill jag beskriva mig själv som en utåtriktad och social person som har lätt att skapa och tillvarata relationer. Jag är till naturen noggrann och strukturerad. Jag har en god analytisk förmåga varvad med naturlig praktisk tillämpning. Jag ser mycket fram emot att börja jobba på Rote, där jag hoppas kunna använda mina erfarenheter från tiden i Försvarsmakten. Det skall också bli kul att jobba i en konsultorganisation med nya kollegor och arbetsuppgifter.”

 

Martin Kjell började i augusti vid vårt kontor i Stockholm. Martin har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom FM som flygvapenofficer inom meteorologi. Det har även inneburit tjänstgöring som utbildningsansvarig, arbete med omstruktureringsarbete inom personalförsörjning och samordnare mellan militär och civila myndigheter. 

Vad säger då Martin själv?

”Nu när jag börjar på Rote så ser jag fram emot att få nya kolleger och en stimulerande sysselsättning. Jag bidrar gärna med min kunskap som jag tillskansat mig som officer i Försvarsmakten. Men jag är även öppen för andra uppdrag. Jag har arbetat en hel del med personalförsörjning och med personalkompetenser vilket jag gärna fortsätter med. Jag ser gärna att rätt man/kvinna är på rätt plats.”

 

Per Nordlander började i juni vid vårt kontor i Stockholm. Per har en lång erfarenhet som officer i teknisk tjänst med chefserfarenhet i olika nivåer. Kunskapen ligger främst i IT-drift och systemledning i FM.  

Vad säger då Per själv?

”Jag ser fram emot att arbeta med mycket kunnig personal inom företaget. Det ska också bli roligt att träffa och lära känna nya människor ute på mina uppdrag.”

 

Vi hälsar våra nya kollegor varmt välkomna till Rote och vårt framgångsrika lagbygge.