Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2021-04-29

Rote växer...

och landar två (till) skarpa hjärnor till vårt framgångsrika lag.

Anna Sjögren, nyutexaminerad Diplomerad Säkerhetschef, med sin bakgrund som flygkapten. I rollen som flygkapten hade Anna totalansvar för krisberedskap/hantering/ kommunikation, planering, incidenthantering, säkerhetsanalys och operativ säkerhet för personal/passagerare och flygplan.

 

”Jag gläds över möjligheten att ta nästa steg i min karriär inom säkerhetsområdet där mina erfarenheter inom flygsäkerhet, ledarskap, projekt- och krisledning, kriskommunikation, riskhantering och att arbeta både operationellt och strategiskt kan användas. Med hjälp av Rotes extensiva kunskaper inom sina områden kan jag som generalist nyfiket utvecklas och bidra med samverkan som ledord. Jag ser fram emot att leverera kvalitativa uppdrag genom helhetssyn och affärsmässigt bemötande.”

 

Kenneth Mattsson kommer från Försvarsmakten och senast som ställföreträdande regementschef på Trängregementet i Skövde. Kenneth har tidigare bland annat varit skolchef för Försvarsmaktens logistik och motorskola. Kenneths spetskompetens ligger inom det nationella operativa och taktiska logistikområdet. Sedan 2016 har Kenneth verkat som planeringschef för logistiken inför försvarsmaktsövningarna ”AURORA”.

 

Kenneth har även i en frikopplad roll varit verksamhetschef för den ”skarpa” sjukvården som Försvarsmaktens legitimerade personal genomför i krigsförbanden, vilket är en helt civil kompetens.

Som logistiker har Kenneth dessutom ofta hamnat i samverkande roller med andra totalförsvarsområden/branscher, vilka är gränssnitten mot det civila samhället.

 

Vi hälsar Anna och Kenneth varmt välkomna!