Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2020-11-03

En ny rote har landat

Vi förstärker inför framtiden. Den 2/11 började Maria Salomonsson och Martin Mann hos oss.

Maria kommer att arbeta som både seniorkonsult och konsultchef vid vårt HQ i Stockholm.

Maria är beteendevetare med erfarenhet från den privata sektorn som bland annat egenföretagare, partner och VD. Inom den offentliga sektorn har Maria varit verksam som chef och managementkonsult de senaste fem åren.

Hennes uppdrag som konsult har varierat från kortare utredningar, organisationsöversyner och föreläsningar/utbildningar i förändringsledning till längre uppdrag som programledare och projektledare inom digitalisering. Senaste åren har fokus varit på ledningsgruppsutveckling och chefsstöd/chefscoachning i större förvaltningsledningsgrupper inom kommunal verksamhet.

 

Martin är i grunden teknisk officer i Flygvapnet som efter officershögskolan läste Chalmers civilingenjörsprogram. Efter det genomförde Martin en utbildning i Industrial Management i New South Wales. Allt detta kryddas med en examen från Handelshögskolan i Göteborg.

Martin har en mångårig erfarenhet av JAS 39 Gripen utveckling, försäljning, export och samtliga krav ett system kräver för att uppfylla ILS fulla värde. Arbetsgivare har varit Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Saab Group och ett antal konsultföretag där Martin tidigare varit delägare.

Martin tillhör vårt kontor på "bästkusten", men kommer att verka såväl inom som utom landets gränser.

 

Vi hälsar Maria och Martin varmt välkomna!