Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2020-07-13

Rote vinner avtal inom infrastrukturområdet

Nytt ramavtal med Sinfra

Rote har inom områdena Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling och Säkerhetsutveckling tecknat ett nytt ramavtal med Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening).

 

Sinfra är en nationell inköpscentral och fungerar som ombud för sina medlemsföretag i Sverige som bedriver fjärrvärme, VA och El verksamheter. För närvarande uppgår medlemsföretagen till 300 stycken.

 

Ramavtalet innebär att medlemsföretagen kan sluta kontrakt med konsulter, antingen genom avrop mot ramavtalet eller genom förnyad konkurrensutsättning.