Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2020-01-24

5 stjärnig start på året

2020 startar på bästa sätt. Fem nya stjärnor lyser nu med sin närvaro och kompetens hos oss.

Björn Gustafsson

Månadsanställd på Rote sedan årsskiftet 2020 är en konsult med lång erfarenhet från verksamhets- och organisationsutvecklingsprojekt från såväl privat som offentlig sektor.

Specialkompetenser är bland mycket annat upphandling, kvalitet och miljö, distributionslösningar, processutveckling och förbättring med projektledning.

Björn anställs som vår nya bid manager och kommer på heltid utveckla företagets förmåga att hantera strategiska ramavtal, bevaka utbudet på konsultmarknaden och tillsammans med VD och vVD utgöra Rote sälj- och marknadsorganisation. Björn kommer även vara företagets kvalitets- och miljöchef.

 

Niclas Franzén

Månadsanställd på Rote sedan årsskiftet 2020 med en bakgrund från IT-branschen inom Försvarsmakten och som seniorkonsult med kundansvar. Niclas har en djup och bred förståelse för verksamhetsarkitektur, IT-arkitektur, informationsarkitektur och den organisationsutveckling som krävs för att nå optimal kontroll och nyttjande av affärsresurser.

De senaste 13 åren har Niclas haft befattningar inom områdena: Business Transformation, Dokument- och ärendehantering, e-arkiv, IT-strategi, Enterprise Information och ackreditering. Kunder har bland annat varit Försvarsmakten, FMV, Göteborgs Stad, NCC, Stockholms Bostäder och MTG.

 

Leif Junholm

Timanställd på Rote sedan oktober 2019 med en bakgrund från framförallt Saabkoncernen i Arboga och Östersund. Leif har lång erfarenhet av utveckling och försäljning av tjänster och produkter för Försvarsmakten, främst gentemot Flygvapnet, avseende elektronik, datorapplikationer, mätteknik, elmiljö och frekvensplanering / telekonflikter.

Han har sedan slutet av 70-talet haft ett brett kontaktnät med berörda myndigheter, kunder och leverantörer inom Försvars-, IT- och telekombranscherna. Även på den internationella arenan har Leif gjort sig känd, där han i samverkan med FOI genomfört flera föredrag med fokus på telekonfliktområdet.

 

Stefan Fjärdhammar

Timanställd på Rote från januari 2020. Stefan har mångårig bakgrund från Försvarsmakten och FMV, främst sett ur ett materielanskaffnings- och vidmakthållande perspektiv. Som arméofficer har han lång erfarenhet av stridsfordon och vapensystem, ofta med fokus på materielförsörjning i en internationell miljö där samarbete mellan förband och myndigheter varit av största vikt. Efter pensionering för 12 år sedan så har Stefan arbetat deltid vid Försvarshögskolan (FHS) som lärare i militärteknik, och varit ansvarig för kurser rörande materielförsörjning.

 

Fredrik Wiebe

Timanställd på Rote från januari 2020. Fredriks officerskompetens har sin bas i Arméns lednings-, och sambandsförband samt erfarenhet av verksamhet inom högre regional ledning.

Internationella erfarenheter finns från Sveriges deltagande i Combined Endeavor. 

Formell militär utbildning är Högre Teknisk Kurs för Armén, Signaltekniks inriktning.

 

Vi hälsar Björn, Niclas, Leif, Stefan och Fredrik varmt välkomna till Team Rote!