Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2019-08-28

Vi börjar hösten med triss

Tre nya konsulter på Rote under hösten

Knappt har sommaren avslutats innan vi med glädje kan hälsa tre nya Rotar välkomna till vårt växande lagbygge.

 

Magnus Uggerhöj började hos oss den 19:e augusti.

Magnus är i grunden arméofficer med erfarenhet som kompanichef och tre utlandsinsatser i olika chefsbefattningar. Magnus har även jobbat med ILS i rollen som systemingenjör för Stridsfordon 90 vid FMV samt med informations- och IT-säkerhet, fysisk säkerhet samt signalskydd på förbandsnivå inom Försvarsmakten.

 

Christer Bergquist börjar hos oss den 1: a oktober.

Christer är auktoriserad Säkerhetschef och IT-säkerhetschef i Försvarsmakten. Christer har mångårig erfarenhet inom säkerhetsskyddsplanering (risk management) och underrättelsebearbetning. Christer har även arbetat med utformning av säkerhetsskyddsåtgärder i hamnar och tjänstgjort som Säkerhetschef vid ett antal internationella insatser samt haft rollen som säkerhetsskyddsanvarig för ett antal internationella övningar. Christer har utöver en lång officersutbildning även examen från NATO-skolan i Ankara samt NATO-stabskurs.

 

Roger Gustafsson börjar hos oss den 1: a oktober.

Roger har precis avslutat sin mångåriga karriär som yrkesofficer där han senast arbetade som Stabschef vid Försvarsmaktens Högkvarter. Roger har under sin mångåriga karriär bland annat varit Bataljonschef för luftburen bataljon och underrättelsebataljon samt verkat som förbandschef för militärpolisen. Roger har stor vana av ”Change Management” och att anpassat till uppdrag och situation planera, organisera, samordna och driva verksamheter av olika karaktär. Roger har examen från “NATO Staff officers Logistic course”, ett “Certificate in Advance English, Cambridge” samt är auktoriserad "CBRN instructor".