Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2019-07-23

Varmt välkommen

Årets varmaste vecka har just börjat. Då ökar vi tempen...

Mitt under högsommaren (den 22/7 för att vara precis) anställde vi Mikael Forsström. Mikael är en eftertraktad och erfaren seniorkonsult med specialistkunskaper inom risk management, riskanalyser, säkerhetsklassificering, incidentrapportering, ledningssystem för säkerhet, regulativa krav inom säkerhet och persondataskydd, svensk rätt och EU-rätt.

Mikael är tillika certifierad projektledare, Tieto PPS nivå 3.

Mikael kombinerar sin akademiska bakgrund med mångåriga erfarenheter för att hantera kulturmöten i yrkeslivet – interkultur, antropologi.

Mikael har en filosofie kandidatexamen, konstvetenskap samt idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Mikael kommer intitialt att genomföra uppdrag inom telekom med inrikting på säkerhet och säkerhetsskydd.

Vi hälsar Mikael varmt välkommen, i dubbel bemärkelse, till team Rote!