Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2018-12-08

Samarbete inom GDPR

Förebygga, agera eller efterlev?

Alla dessa tre områden är viktiga för våra uppdragsgivare. För att kunna tipsa om rätt verktyg vid rätt tillfälle har Rote inlett ett samarbete med Tioli. Kort information om Tioli nedan:

Tioli grundades med utgångspunkten att det enda sättet att säkra personuppgiftshanteringen i en organisation, och att trygga integriteten för dina kunder, anställda, eller prospekts, är att få koll på var uppgifterna finns. Tioli har sett tre utmaningar som många organisationer har:

Att inventera och hitta var det finns persondata, att besvara personuppgiftsförfrågningar (Artikel 15, registerförfråga, SAR) inom 30 dagar, och att övervaka och se till att personuppgifter inte dyker upp på platser eller i system där de inte ska vara.

Utifrån detta har Tioli byggt en tjänst som hjälper organisationer att supersnabbt och enkelt få både överblick och att kunna besvara frågor från datasubjekt, allt för att se till att dessa uppnår full regelefterlevnad för den nya dataskyddsförordningen på ett kostnadseffektivt sätt. Tjänsten låter organisationen hantera förfrågningar, att söka i olika system och källor (CRM, filservrar, mailservrar, etc), att identifiera den som frågar med BankID, och slutligen att säkert skicka ut uppgifterna till folkbokföringsadress eller digital brevlåda (som Kivra och andra). Dessutom får man en dashboard som visar var personuppgifter finns och vilken typ det är (om det t.ex. är känsliga uppgifter), ned till t.ex. mappar på en filserver eller mailkorgar.

Exempel nedan på hur Tiolis tjänst ser ut: