Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2018-11-16

Nytillskott

Vi har nyligen gjort klart med ytterligare två seniora resurser.

Vi har förmånen att hälsa mariningenjören Lars Rydén välkommen till Rote. Lar har erfarenhet från arbete inom teknisk projekterings- och projektledningsverksamhet innehållande tekniska, tidsmässiga och ekonomiska krav vilka omvandlas i specifikationstexter och sedan i realiserade tekniska produkter som militära fartyg. Lars tekniska förmåga är bottnad från tidigt handgripligt praktiskt underhåll av Flottans fartyg ända upp till teknisk systemledning och systemoptimering av hela den marina arenan. Kunskaper om haveriutredningsmetodik, dykerisäkerhet, modellering/simulering och mycket mer som tillhör ett högre ingenjörskunnande är utmärkande för Lars.

 

Vi hälsar även Mats Knafve välkommen till Rote. Mats har bakgrund som flygande flygingenjör i Försvarsmakten. I Mats CV finns bl.a.  avdelningschef för Gripen programledning inom FMV (vilket bl. a innebär att Mats har bred kunskap om det svenska Gripenprogrammet), sektionschef inom HKV PROD Flyg och ett par års erfarenhet som chef för utvecklingsavdelningen inom FMLOG Stab.

Pilotkarriären inleddes efter grundutbildningen vid Skånska flygflottiljen F10 i Ängelholm med flyg- och senare även flygingenjörstjänst på J35 Draken-systemet, under tiden i Försvarsmakten har Mats även haft flygtjänst på JA37- och JAS 39-systemet.