Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2018-08-07

9 nya

Rote har gjort klart med åtta eller fler nya kollegor till vårt växande team

I perioden april till september så introducerar vi dessa erfarna och drivna konsulter i vår laguppställning.

Anna Nordelind

Anställd på deltid från och med 1/9 2018. Anna är utbildad polis och kriminalutredare med bl.a. erfarenhet av förändringsprojekt vid polismyndighetens bedrägerisektion, polisaspirantutbildning och hållbarhetsfrågor inom samma myndighet.

Vidare har Anna genomgått kandidatprogram, 180 HP vid Uppsala Universitet inom området ledarskap, kvalitet och förbättring. Annas är även fyrspannskusk på elitnivå.

 

Bengt Degerman

Anställd på deltid från och med 1/8 2018. Bengt har en profil med armébakgrund där kavalleri och pansar har varit tjänstegrenar. Bengt har genomgått samtliga militära utbildningsnivåer och innehaft flera befattningar inom FM HKV samt varit förbandschef. Bengt planeras som säkerhets- och säkerhetsskyddschef vid Rote.

 

Johan Svetoft

Johan är anställd vid Rote från 1/7 2018. Han har en bakgrund som pilot i flygvapnet. Johan har tjänstgjort som divisionschef och flottiljchef vid F17 i Ronneby. Johan planeras som funktionsföreträdare Luft vid Rote.

 

Jonas Carlsson

Jonas är anställd från 10/4 2018 och kommer närmast från HKV INSS J5/7, med ansvar för FM operativa planering för nationella och internationella operationer. Jonas har erfarenheter av planeringsmetodiker som COPC, NATO bedömandemetod.

Flaggskeppet i Jonas utbildning är McPherson Peacekeeping Institute, Kanada - Användandet av sjöstridskrafter vid krishantering.

 

Leif Jansson

Leif Jansson är anställd från 1/6 2018. Har 40 års erfarenhet av arbete med ledning, ledningsmetoder, ledningssystem, och luftvärnssystem på stridsteknisk-, taktisk- och operativ nivå. Leif har lång erfarenhet av utbildningsfrågor, organisationsutveckling samt ledning- och utveckling av stabsarbete.

Leif har tjänstgjort i Försvarsmaktens Högkvarter och samlat på sig 17 års erfarenhet av stabstjänst. Har deltagit i utvecklingen av HKV främst Produktionsledningens (PROD) organisation och stabsarbetsmetoder inklusive införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Ytterligare en intressant kompetens för Leif är att han är handledare UGL.

 

Magnus Westerlund Tällberg

Anställd från 16/4 2018. Magnus har lång erfarenhet inom Försvarsmaktens helikopterverksamhet som pilot med tillhörande uppgifter som förbandsledning, krigsförbandsutveckling och materielsystemanskaffning.

Utbildning vid den franska försvarshögskolan, Collège Interarmées de Défense gav kompetenser för omfattande militära operationer från Europa till andra kontinenter samt ett mycket brett internationellt nätverk som dessutom växte under tiden som försvarsattaché och senare placering i Frankrike i mer än fem år. Talar och skriver franska och när han inte gör det så kör han HD.

 

Parvaneh Westerlund

Parvaneh är anställd på deltid från 1/8 2018. Hon har en masterexamen i informationssäkerhet kompletterat med utbildning inom informationsteknologi. Utbildningen till delar genomförd i internationell miljö. Parvaneh har de senaste tre åren arbetat som doktorand vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Forskningen har på senaste tiden fokuserat mycket på nya dataskyddsförordningen (GDPR) och säkerhets- och integritetsutmaningar med e-arkiv och digitalisering. Doktorandtjänsten ingår i ett projekt avseende långsiktigt digitalt bevarande som tar hänsyn till säkerhetsproblem.

Parvaneh har även bakgrund som forskningsingenjör med tillhörande uppgifter som undervisning för studenter inom javautveckling och objektorienterad programmering.

 

Roger Gustafsson

Roger är anställd från 1/5 2018. Roger avslutade just sin tjänst som räddningschef i en kommun i södra Sverige. Roger är byggnadsingenjör och utbildad ambulansförare. Senare brandmannautbildning är kompletterad med de mest kvalificerade utbildningarna för att bemanna skilda chefsbefattningar inom räddningstjänsten. Roger har även högre utbildning inom områden som krisberedskap och totalförsvar vid Försvarshögskolan.

 

+ mer namn inom kort så det blir minst nio nya Rotar under hösten :-)