Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2017-11-01

Mer luft under vingarna

Rote förstärker med ännu en flygfärdig seniorkonsult

Överstelöjtnant Thomas Niclason har en bakgrund som stridspilot i Flygvapnet. Han har en Master of Science i systemvetenskap från Cranfield University I Storbritannien. Inom FM HKV erhöll han en mångårig erfarenhet av strategisk organisationsutveckling, verksamhetsledning och förändringsarbete. Thomas har under många år ansvarat för och lett Försvarsmaktens utveckling mot en flexibel och förmågebaserad kravställning av krigsförband och materiel. På fritiden finner du Thomas i skärgården, på cykeln eller jagandes i skogen.

Varmt välkommen till team Rote!!!