Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2019-02-21

Verksamhetsledning i världsklass

Periodisk revision genomförd 2019-02-20. Vårt kvalitets- och miljöarbete håller vad det lovar, igen...

Vi på Rote månar om en långsiktigt hållbar utveckling och följer noga framstegen kring myndigheters, företagens och andra organisationers ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska ansvarstagande.

Ett långtgående engagemang för hållbar utveckling är för oss en god affär som bidrar till vår lönsamhet genom att minska onödig förbrukning av resurser och hjälper oss att optimera användningen av de resurser vi förfogar över.

Våra värderingar och certifieringar ska vägleda oss i vardagen, i relationen med uppdragsgivaren och i interaktionen med vår affärsmässiga och sociala omvärld. Vi är därför kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och följer CSR-standarden ISO 26000.

Våra kärnvärden omfattar KVALITET - OMSORG – MÅNGFALD och MERVÄRDE. I allt vårt agerande, såväl i relationen med uppdragsgivarna som mellanmänskligt, definierar dessa värderingar lägstanivån för Rotes leveranser.