Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Verksamhetsstyrning och utveckling

Med en tydlig vision, starkt och närvarande ledarskap och en hög precision i sina leveranser finns förutsättningar för en framgångsrik organisation. För att behålla sitt eventuella försprång till konkurrenter eller ständigt möta förväntningar från allt mer krävande intressenter krävs en effektiv verksamhetsstyrning. Våra konsulter lämnar dig aldrig svarslös på frågorna; Hur går det just nu? Varför går det som det går? Hur ska vi behålla nivån eller förbättra oss?

Våra erfarna konsulter stöder dig  och din verksamhet med att skapa rätt förutsättningar i form av verksamhets- och omvärldsanalyser, benchmarking, utveckling och framtagande av strategi och policydokument, organisationsöversyn, målstyrning, verksamhetsstyrning, produktionsstyrning och programstyrning.

Vi stödjer dig och din verksamhet vid framtagande och utveckling av indikatorer, nyckeltal och mätetal, verktyg för verksamhetsuppföljning samt vid förändringsledning i form av värdegrunds- och kulturförändringsarbete samt att genomföra förändringar.

Våra konsulter är experter inom framtagande, implementering och utveckling av specifika eller integrerade ledningssystem, till exempelvis:

  • Socialt ansvarstagande (CSR) och hållbarhet (Sustainability) 
  • Kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, kontinuitetshantering, etc.