Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2023-09-08

Tung förstärkning inför hösten

Rote förstärker med tung kompetens inom säkerhets- och säkerhetsskyddsområdet

Mikael Svensson började på Rotes stockholmskontor den 1 september och en har gedigen och lång erfarenhet av säkerhetsarbete. Mikael kommer närmast från Åklagarmyndigheten där han i rollen säkerhetschef och säkerhetsskyddschef har lett myndighetens strategiska arbete med säkerhets-, säkerhetsskydds-, beredskaps- och krishanteringsfrågor.

Mikael har en bakgrund som officer på den Militära och underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) där han i chefsbefattning har arbetat med ledning och inriktning av underrättelseproduktion på strategisk nivå.

Vad säger då Mikael själv?

- Jag ser fram emot att få träffa kunder och bidra till att stärka Sveriges säkerhet och utveckla kundernas säkerhetsarbete. Jag ser särskilt fram emot att på strategisk nivå bidra till att utveckla ett systematisk säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete.

 

Vi hälsar Mikael varmt välkommen i vårt allt starkare och större team.