Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

2018-04-10

Övergången klar

Vårt verksamhetsledningssystem är nu framtidssäkrat.

Verksamhetsledningssystemet (VHL) är Rotes strategiska styrdokument och bygger på, samt utgår ifrån, de grundläggande principerna för kvalitetsledning (kundfokus, förbättring, ledarskap, faktabaserade beslut, medarbetarnas engagemang, relationshantering och processinriktning). Syftet med VHL är att i all Rotes verksamhet skapa ökat fokus på klimat, hållbarhet och resursnyttjande, samt att tydligare och bättre koppla företagets verksamhet och fokus till affärsprocesserna.

Vi har därför precis konverterat och återcertifierat vårt integrerade kvalitets- och miljöledningssystem mot SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.