Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Säker och effektiv informationshantering

Information är idag en strategisk resurs och det förhållningssätt som ditt företag eller din organisation har är avgörande för fortsatt konkurrenskraft, effektivitet samt till och med överlevnad. Rotes modell för informationsstyrning omfattar processer och strukturer som stödjer dig och ditt företag eller organisation att få ut maximalt affärsvärde eller verksamhetsnytta ur era informationstillgångar genom hela livscykeln och er värdekedja. I området ingår både en formell styrnings- och förvaltningsstruktur med roller, ansvar och befogenheter samt hur organisationen förhåller sig till exempelvis begrepp, såsom metadata, masterdata, informationsägarskap och mycket mer. En utmaning är att information idag och i framtiden behöver vara tillgänglig och kunna utnyttjas i varierade, multipla och samtidiga kanaler, samt ofta även till mobila terminaler vilket ställer krav på såväl integritetsskydd och informationssäkerhet.

Inom integritetsskydd och personlig dataintegritet (Privacy/PII) så har Rote alla erfarenheter och kunskaper som  krävs för att du och ditt företag eller din organisation ska efterleva EU Dataskyddsförodning / Data Protection Regulation (GDPR) med stöd av ett ramverk baserat på den internationellt erkända standarden ISO/IEC 27018 och/eller ramverket ISO/IEC 29100 för Privacy. Vi har även ämnesexpertis inom EU e-privacy regulation (EPR).

Grunden för en effektiv och säker informationshantering är den internationella standarden för krav på ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), som får dig och ditt företag eller din organisation att möta omvärldens ökande skyddskrav. Ett LIS skapar ordning och reda när du ska upprätta, införa, övervaka, granska, underhålla och förbättra din organisations informationshantering och därigenom bland annat minska kostnaderna vid incidenter, stärka ditt varumärke och öka personalens säkerhetsmedvetande.

I systematisering av säkerhetsarbetet kan Rote bistå med den egna metoden SMS – Security Management System – som steg för steg anpassas till din organisations mognadsgrad. SMS täcker hela säkerhetsperspektivet och baseras på standarden ISO/IEC 27001, vår mångåriga erfarenhet och ett stort antal införanden av LIS inom såväl globala koncerner, medelstora företag som offentlig sektor.

Vi är även verksamma inom hela säkerhetsskyddsområdet, från analys till kontroll.